Kvinne holder hendene foran ansiktet mens en annen person støtter

Symptomer på tarmproblemer med MS

Hvilke tarmprobelmer kan oppstå med MS?

MS kan skade nervebanene som kontrollerer hvordan tarmen fungerer. Dersom disse nervene skades kan tarmdysfunksjon oppstå. Nevrogen tarmdysfunksjon kan opptre på ulike måter, men kan vanligvis deles i to generelle områder. Det kan enten føre til manglende kontroll over tarmtømmingen, eller det kan føre til utfordringer med forstoppelse. Les mer om hvordan tarmen fungerer...
Illustrasjonsbilde av person som holder seg på magen fordi tarmen er full

MS og forstoppelse

Forstoppelse er en betegnelse som ofte blir brukt, men det kan være vanskelig å vite hva som regnes som forstoppelse. Klinisk er det definert som å ha færre enn tre tarmtømminger per uke. For å bli diagnostisert med kronisk forstoppelse må dette ha vart i over tre måneder. Dersom du sliter med hard avføring eller at det er vanskelig å fullføre tarmtømmingen mens du er på do er dette indikasjoner på forstoppelse.

Offentlig toalettdør

MS og avføringsinkontinens

Avføringsinkontinens er en tarmdysfunksjon som ses ofte i forbindelse med MS. Dette er når en person opplever ufrivillige tarmtømming eller avføringslekkasje. Dersom du opplever dette, eller at avføringen din er myk eller rennende når du går på do kan det indikere tarmproblemer i forbindelse med MS. For å bli diagnostisert med avføringsinkontinens må du ha hatt disse symptomene i minst én måned.

Bestill informasjonsmappe om MS
Kvinne lener hodet på hånden

Test din tarmfunksjon

Sliter du med å holde på avføringen og er redd for å være sosial på grunn av dette? Har du problemer med å gå på do regelmessig og få en god tømming? Eller har du kanskje utfordringer med mye luft og ubehag i magen på grunn av forstoppelse? Har du avføring sjeldnere enn hver 3. dag? 

Hvis du kan svare ja på minst et av disse spørsmålene kan det være lurt for deg å bruke noen minutter på å fylle ut en NBD score, eller det vi kaller en «tarmdysfunkjonsskår».

Bestill mappe med informasjon om blære- og tarmfunksjon ved MS. Mappen inneholder også skjema for tarmdysfunksjonsskår, og kan være til hjelp for å åpne en samtale med helsepersonell du er i kontakt med.